Bilgi Dünyası’nda Standartlaşma Çalışmaları

Çakmak, N. ve Akça, S. (2017). Bilgi Dünyası’nda standartlaşma çalışmaları.
Bilgi Dünyası, 18(2), 163-168. doi: 10.15612/BD.2017.632 (PDF)

Advertisements